ชายแดนไทยและกัมพูชาในสถานการณ์ขัดแย้งอย่างหนัก

February 18, 2019 | By admin | Filed in: news.

เจ้าหน้าที่ชายแดนกัมพูชาและไทยเผชิญกับการเผชิญหน้าอย่างดุเดือดในช่วงบ่ายวันเสาร์เมื่อฝ่ายไทยพยายามใช้รถแทรคเตอร์เพื่อกำจัดมันสำปะหลังที่ปลูกโดยเกษตรกรเขมรที่อยู่ใกล้ชายแดน ข้อพิพาทที่ชายแดนระหว่างเขต Svay Chek ของจังหวัด Banteay Meanchey และอำเภอโคกสูงของจังหวัดสระแก้วในประเทศไทยตัดสินลงหลังจากการประนีประนอมถูกทำขึ้น

โดยทั้งสองฝ่ายพลตำรวจโทชาติกล่าวในเว็บไซต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย 29 คนจากหน่วยชายแดน 126 พยายามใช้รถแทรคเตอร์เพื่อเอามันสำปะหลังที่ปลูกโดยครอบครัวเขมรสองคนตำรวจไทยกล่าวว่าเกษตรกรกัมพูชาปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ที่ยังไม่ได้กำหนดชัดเจน แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกัมพูชา 15 คนจากหน่วยชายแดน 911 และ 503 ขัดขวางเจ้าหน้าที่ของไทยไม่ให้ล้างพื้นที่เพาะปลูก ตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการเผชิญหน้าสงบลงหลังจากการเจรจากับเกษตรกรตกลงที่จะลบมันสำปะหลังภายในหนึ่งสัปดาห์


Comments are closed here.