คมนาคมตั้งเป้าใช้ยางพารา 5 แสนตันต่อปี

August 18, 2019 | By admin | Filed in: news.

ในสัปดาห์หน้าจะเรียกประชุมหน่วยงานเพื่อหารือการนำยางพาราไปใช้เป็นส่วนผสมในโครงการก่อสร้าง ทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทการทางพิเศษแห่งประเทศซึ่งหลังจากนี้โครงการก่อสร้างจะต้องนำยางพารามาใช้ทุกโครงการให้มากที่สุดไม่เพียงแค่กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและจากตัวเลขที่ได้รับรายงานปริมาณยาง

ที่จะนำมาใช้ 50,000 ตัน เป็นจำนวนที่น้อยมากทั้งนี้ตั้งเป้าว่ากระทรวงคมนาคมจะต้องนำยางพารามาใช้ 5-6 แสนตันต่อปี ทั้งการซ่อมแซมถนน การทำหมอนรองรถไฟ การสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง การก่อสร้างถนนในสนามบิน การสร้างแบริเออเกาะกลางถนน โดยจะสรุปรายละเอียดเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไป พร้อมกับหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง


Comments are closed here.