บรรทุกของบน รถกระบะรับจ้าง อย่างไรไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

November 25, 2019 | By admin | Filed in: news.

บรรทุกของบน รถกระบะรับจ้าง อย่างไรไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ บรรทุกของที่หนักหรือสูงเกินไป เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน กับตัวเจ้าของรถบรรทุกเอง และสิ่งรอบข้างได้ อุบัติเหตุที่ว่าอาจทำให้เกิดการสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิต ซึ่งแน่นอน นั่นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น วันนี้เลยจะมาบอกวิธีการบรรทุกของที่ถูกต้องและปลอดภัย ที่ผู้ขับขี่ควรปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย และใครที่พบเห็นรถบรรทุกของผิดวิสัย จะได้ไหวตัวทัน ไม่เข้าไปไกลกัน

ความกว้าง
– สิ่งของต้องอยู่ไม่เกินความกว้างของตัวรถ

ความยาว
– ด้านหน้า สิ่งของต้องยื่นออกมาไม่เกินหน้ากระโปรงรถ
– ด้านหลัง สิ่งของต้องยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน 2.50 เมตร

ความสูง แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
– รถบรรทุกมีความกว้างน้อยกว่า 2.30 เมตร ให้บรรทุกสูงจากพื้นทางได้ไม่เกิน 3.00 เมตร
– รถบรรทุกมีความกว้างเกินกว่า 2.30 เมตร ให้บรรทุกสูงจากพื้นทางได้ไม่เกิน 4 เมตร

นอกจากนี้ การบรรทุกสิ่งของยื่นเกินกว่าความยาวของตัวรถ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
– ในเวลากลางวัน ให้ติดธงสีแดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร ไว้ที่ปลายสิ่งของที่ยื่นออกมา
– ในเวลากลางคืน ต้องติดไฟสัญญาณสีแดงที่มองเห็นได้ชัดเจนในระยะ 150 เมตร

สิ่งสำคัญ ผู้ขับขี่ที่บรรทุกคน สัตว์ หรือสิ่งของ จะต้องปฎิบัติตาม พ.ร.บ.จราจร มาตรา 20 ที่กำหนดไว้ว่า…
“จะต้องมีการป้องกันการตกหล่น รั่วไหล สิ่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถ อันก่อเหตุเดือดร้อน รำคาญ ทำให้ทางสกปรก เปรอะเปื้อน ทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน”

กล่าวคือ การป้องกันไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกมาลื่นไหล อาจจะเป็นการนำผ้ามาห่อหุ้ม หรือเชือกมาขึงไว้ เพื่อป้องกันสิ่งของตกหล่น เป็นต้น


Comments are closed here.